mandag, juli 10, 2006

Bok under hver en busk 2

Risa gjorde meg oppmerksom på noe som heter Geocaching som skal ligge i Bærum. Ikke rart i tilfelle; dette er en kommune som for tida saboterer alt som heter folkebibliotek; mens Bærum i 70-åra og noen tiår framover hadde et rikt utbygd biblioteksystem.

Bokdropping er en fin ting, folkets egen autonome litteraturformidling og distribusjon. Men hvorfor gjøre det så komplisert; kan man ikke bare rett og slett droppe boka på banen, legekontoret eller andre steder folk flest ferdes?

Men det er kanskje morsommere å lage et websted? Og vi kan jo ikke nekte "kidsa" å ha det litt gøy!

Ingen kommentarer: