MINE LITTERÆRE REISER

Med "litterære reiser" mener jeg ... litterære reiser.  Altså turer med tilknytning til en spesiell forfatter. Reisene er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter forfatterens etternavn.  Håper at noen av opplysningene kan være til nytte!

H.C.ANDERSENs Odense (Foretatt juli 2013)

Bjørnstjerne BJØRNSONs dikterhjem (Aulestad)  (Foretatt mai 2011) 

Karen BLIXENs hjem (Foretatt sommeren 2007)

I Louis BRAILLEs fotspor (Foretatt høsten 2008) (Nei, Louis Braille er strengt tatt ingen forfatter men han gjorde det mulig å lese bøker også for blinde!)

Charles DICKENS London (Foretatt sommeren 2010), og
nok et besøk i et fornyet Charles Dickens- museum   tre år seinere. 

Johan FALKBERGETsrike (Foretatt våren 2010)

I Per Anders FOGELSTRÖMS fotspor (Foretatt sommeren 2013)

Gustaf FRÖDINGS fødehjem (Foretatt juni 2012) 

Knut HAMSUNS tre fødesteder ( August 2011) 

Victor HUGOS leilighet (Besøkt november 2010)

Selma LAGERLÖFs värld (Foretatt våren 2009)

Astrid LINDGRENs hjem (Foretatt seinhøsten 2015)

Ole Brumms rike (A.A. MILNE)  (Foretatt sommeren 2010)

I Tronds fotspor i Karlstad. (Per PETTERSON Ut å stjæle hester.) Foretatt 2012. 

Alf PRØYSENs hage, foretatt i slutten av mai 2011 

August STRINDBERGS  hjem (Foretatt seinhøsten 2015)

Dan TURELLs rike (Foretatt sommeren 2009)

Sigrid UNDSETs hage (Foretatt i slutten av mai 2011)

Det litterære STOCKHOLM (Foretatt juli 2011)


Her noen hagebilder:

Karen Blixens hage i Rungsted. Typisk dansk finere borgerskapshage med en liten sjø, bru ... unnskyld bro og vannvegetasjon. Bare se i de danske bo-bladene så oppdager man at slike hager er alle danskers våre drøm!

Sigrid Undsets hage var helt overvokst da den siste beboeren døde og huset ble overlatt almenheten. Og det var egentlig like bra for da kunne hagearkitektene lettere føre den tilbake til den opprinnelige. Jeg kan varmt anbefale Sigrid-museet på Lillehammer. Vi var der i 2008 og siden igjen i 2011.

Charles Dickens hage ble fræsja opp i 2006. Det så nok ikke akkurat slik ut på den store forfatterens tid, men jeg garanterer at Dickens ånd svever over plassen!