søndag, oktober 08, 2006

Henmo henrykker!

(Denne headingen er jeg jammen fornøyd med!)
Sverre Henmo er one of the best av våre barne- og ungdomsbokforfattere akkurat nå.

Og nå har han greid den vanskeligste av alle sjangere; realistiske bøker for de mellom 6 og 9. (Det som på bibliotekarspråket kalles b-bøker. Må ikke sammenliknes med B-filmer. B-filmer er ikke for barn, men det er derimot b-bøker, selv om jeg nok MÅ si at unga bør få slippe noen av b-bøkene også)
I serien Bendik og Maria har det kommet to bøker i år
Løp! Og Ut i mørket
Ut i mørket har en trygg grunntone, fra et boligfelt ved Østeråsbanen (forfatteren bor selv noen holdeplasser lengre ned) og rammen rundt i denne boka er Halloween. Hvem skal gå sammen med hvem, kan lillebror få være med og hva vil kameratene si hvis Bendik gå sammen med Maria. Maria er innflytter, strever med å bli akseptert i klassen, moren har angst og depresjon og er på psykiatrisk sykehus. Andre temaer er mot og vennskap.

Ganske trivielle saker, med andre ord. Det er måten forfatteren skriver på som hever boka, hvordan han får personene og sitasjonene levende fram for leseren. Og Marias savn av mor og hennes måte å prøve å takle situasjonen på burde fremkalle tårene hos noen og enhver.

Slag(ord) for dagen:
Kultur og kirkedepartementets barne- og ungdomslitteraturpris til Sverre Henmo nå!
(Akkurat som noen greier å rope et sånt slagord, helt umulig, bare prøv sjæl. Så demoen er avlyst!)

Aprops Østeråsbanen: debuten Sammen er vi en og en starter også på Østeråsbanen. En annen forfatter som holdt til ved Østeråsbanen var jo Arild Nyquist, men da het det Røabanen.

Bøkene om Bendik & Maria er illustrert av Bo Gaustad. Forsida på Ut i mørket er ganske heftig! Men forlaget har ennå ikke lagt ut noe om denne boka på web-sida si. Går’e an de’a

Ingen kommentarer: