søndag, juli 05, 2009

Selma og Tove

Når jeg sitter og leser Vivi Edströms biografi om Selma Lagerlöf kan jeg ikke unngå å sammenlikne med en annen av mine absolutte favorittforfattere, nemlig Tove Jansson. Av det jeg etter hvert veit om Selma Lagerlöf og det noe mindre jeg veit om Tove Jansson kan jeg i hvert fall si følgende:
 • Begge hadde et nært forhold til sine fedre, selv om disse var svært egosentriske.
 • Begge fedrene var litt drømmeriske og upraktiske kunstnertyper. Selmas far var opptatt av eventyr og sagn og Toves far var billedhugger.
 • Selmas far var svært glad i overdådige fester og bursdagen den17 august ble alltid feiret med brask og bram. Disse festene på Mårbacka var legendariske.
 • Også Tove Janssons far var en festglad herremann, noe som i høy grad gjenspeiler seg i bøkene fra Mummidalen, for eksempel høstfesten i Trollmannens hatt.
 • Toves far var modell for Mummipappa og Selmas far var også modell for flere litterære skikkelser i HENNES verker.
 • Selma viste stor sjenerøsitet overfor sine ansatte og tok også inn flere arbeidsfolk enn hun trengte og strengt tatt hadde råd til. Hun tok også hånd om en foreldreløs gutt.
 • Også Mummifamilien tar til seg hjemløse barn, og det er alltid plass til en til i huset. Både Mårbacka (Selmas hjem) og Mummihuset er sørgelig upraktiske.
 • Både Tove og Selma foretrakk kvinner.
 • Og som Selma og Sophie Elkan bega også Tove seg ut på lang reise sammen med sin livsledsagerske Tuulikki Pietilä. (Skjønt ikke så mange reiser som Selma og Sophie).
 • Begge hatet Hitler og nazistene.
 • Begge skrev både for barn og voksne men nå begynner jeg kanskje å dra det litt langt.
 • Dessuten har Tove Jansson fått både Selma Lagerlöfs litteraturpris og Nils Holgerssonplaketten, en pris som er en belønning ”för framstående författare i Selma Lagerlöfs anda”. Derimot har Selma av naturlige årsaker ikke mottatt Tove Janssons - priset.
 • Og jeg tror nok at den vakre kjærlighetsvisa Höstvisa ville ha appellert sterkt til den svært så pasjonsrike Selma Lagerlöf.
 • Det er sikkert også mye som skiller men det får andre ta seg av.

Ingen kommentarer: