lørdag, mars 26, 2011

Saturday Night At The Movies

Jeg går ganske mye på kino. Det verste jeg veit er hvis ett eller flere hoder skygger for lerretet. Jeg TÅLER det rett og slett ikke og blir bortimot hysterisk!

Heromdagen var vi på Felix 1 og så Rango som var en ganske artig animasjonsfilm. (Den udubbete originalversjonen) Egentlig skjønner jeg ikke vitsen med å dubbe denne filmen for den passer egentlig ikke for mindre barn. Filmen var sjarmerende men kanskje litt lite intrige og litt vel mye ståk og action.

Tilbake til selve kinoen. Jeg anbefaler alle som er av opp til normal lengde å unngå de første 7 radene i denne salen. Selv hodene til dem som satt TO rader foran oss kom i veien for sikten! Hva er dette for slags planlegging? Hvor HAR arkitekten vært? Dette er det VERSTE jeg har opplevd til nå hva kinosaler angår. Når jeg tenker meg om kan problemet være plasseringa av lerretet. Det var alt for lavt! Det må da være ganske elementært at høyden på lerretet må stå i forhold til gulvet!!!

Her et bilde av Familien Simson på kino. Vi ser hvordan den karakteristiske hårfrisyren til Marge Simson er i veien for stakkaren på benkeraden bak. Et kapittel for seg er jo de evinnelige popcorn- traugene som både stinker og forårsaker ekstra støy. Dessverre har denne vulgære amerikanske skikken for lengst spredd seg også til Norge. Regner med at det heller ikke går helt stillferdig for seg når Bart, som for anledningen ligger opp ned på setet skal slurpe i seg drikken.

Heldigvis var det noen ledige plasser hvor det bare satt noen bitte små personer foran så dermed kunne vi flytte oss og HELDIGVIS hadde de som eide disse plassene vett til å sette seg et annet sted da de omsider (altfor seint!) ankom. Så kvelden blei redda. Kan jo legge til at salen bak de første radene er stupbratt! Velg heller disse plassene på Felix 1!

Siden det så vidt jeg veit ikke finnes en veiledning over Oslos kinosaler får jeg lage en sjæl, og dette er i hvert fall en sped begynnelse.Til slutt kan vi jo overlate ordet til The Drifters som er opptatt av litt andre ting når de er på kino. Sikkert ikke så dumt sett fra en reint mentalhygienisk synsvinkel.

Ingen kommentarer: